De mest skeptiska grottmänniskorna var förmodligen de mest långlivade.

Evolutionen har gjort oss människors till experter på att läsa av andra människors intentioner genom att titta på deras ansikten och kroppsspråk.

Kommunikationsexperten Nick Morgan berättar för Harvard Business Review Ideacast att studier visar att vi människor är benägna att tolka ett neutralt budskap som negativt, snarare än positivt. Forskarna tror att det beror på att det har varit en evolutionär fördel att vara försiktig och inte lita på andra människor.

Men när vi kommunicerar med hjälp av text har vi inte samma möjlighet att visa vår intention med hjälp av kroppsspråket. Därför är det en god idé att använda emojis när du skriver.

Pin It on Pinterest