Marika Martins arbete på digitala klustret Compare är att lösa problem med hjälp av design.

Det är ett detektivarbete som går ut på att kartlägga vad som gått snett och designa en bättre process eller tjänst som eliminerar tidigare problem.

Gör det enklare att göra rätt

Personligen är jag övertygad att alla problem går att lösa med bättre design. Och globala problem som exempelvis växthuseffekten kommer bara gå att lösa genom att designa helt nya tillverkningsprocesser, bilar, byggnader och alla andra produkter och processer som vi konsumerar. Det måste vara enklare att agera miljövänligt än miljöovänligt.

Bullit Center löser två stora problem

Ta kontorsbyggnaden ”Bullitt Center” i Seattle som exempel. Den är designad för att lösa två av vår tids största problem: den globala uppvärmningen och mänsklig ohälsa. 

Trappa istället för hiss

I byggnadens entré möts du av en väldig trappa snidad av Douglasgran. Från trappan har du utsikt över hela Seattle. Det finns hissar gömda bakom dörrar en bit bort, men ingen frågar efter dem. Trappan är oemotståndligt vacker och alla som jobbar i huset kämpar sig gladeligen uppför den dagligen. Där bränner de 3900 kalorier per år och håller sig i lite bättre form än de annars skulle gjort. Trappan är också ett socialt lotter. Chansen att stöta ihop med andra är stor, vilket gör spännande och oväntade möten till en del av vardagen.

Självförsörjande på energi och vatten

Men byggnaden är inte bara vacker. Den är också självförsörjande på energi och vatten. Den bärande konstruktion är av trä och andra återvinningsbara material, helt utan farliga kemikalier. 545 ton koldioxid finns bundet i byggnadens trä och energisnål bergvärme ser till att klimatet är behagligt.

Samlar solenergi och regnvatten

På taket ligger 575 solpaneler som genererar mer el än vad byggnaden själv förbrukar. De samlar dessutom in regnvatten, som renas genom keramiska och organiska filter. Vattnet används i huset innan det renas igen och lämnas tillbaks till naturen.

Komposterar organiskt avfall

I källaren finns tio komposter stora som folka-bubblor. De tar hand om allt organiskt avfall, bryter ner det i en syrerik process och återvinner det som gödsel.

Ventilation, belysning, uppvärmning och alla andra processer i huset styrs av ett digitalt system som minimerar energiförbrukningen.

Den här byggnaden ett levande bevis för att god design kan lösa våra stora problem.

Compare skapar digitala lösningar för en effektivare Svensk välfärd

De som arbetar på Compare i Karlstad lever efter samma idé. De lägger ner sin själ i att ta fram metoder och processer som ska göra det enklare att designa framtidens Svenska välfärdstjänster. Visionen är en mer resurssnål och effektiv välfärd helt utan sjukvårdsköer, som förebygger ohälsa och ökar livskvaliteten för alla – gammal som ung. Med hjälp av digital teknologi vill de öka förmågan för den enskilde att göra mer själv. 

Designar bort problemen

Där jobbar Marika Martin i projektet DigitalWell. Som utbildad tjänstedesigner använder hon dagligen design som verktyg för problemlösning. Hon hjälper till att ”rota i problemen” inom dagens välfärd och vänder varje sten för att finna orsaker till varför saker inte fungerar som de borde. Tillsammans med Compares samarbetspartners designar Marika sedan bort problemen. Gör saker lite effektivare, lite resurssnålare, lite bättre.

Goda handlingar är nyckeln till utveckling

Marika är en passionerad humanist, som drivs av övertygelsen om att goda handlingar är nyckeln till utveckling för hela mänskligheten. Hon vill göra gott, och hon vill hjälpa andra att göra gott.

– Om vi kan göra någonting bra för samhället och människorna, och vi inte gör det, så känns det som ett otroligt slöseri med tid, säger Marika i den här filmen jag fick möjlighet att göra om henne.

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Världen behöver fler problemlösare som Marika.

Andra inlägg du kanske gillar:

Compare bygger relationer med film
Absolut gehör – Anders Junghage är en riktig stennörd.

Pin It on Pinterest